Topkortingen op puzzelbladen.


   

verduisteren

verduisteren is 2 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verduisteren (ww): achteroverdrukken, ontvreemden, stelen, verdonkeremanen
verduisteren (ww): overschaduwen, verdonkeren

verduisteren is 3 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

stelen (ww) : achteroverdrukken, bietsen, gappen, jatmouzen, jatmozen, jatten, kaaien, kapen, klauwen, ontvreemden, pikken, plunderen, ratsen, rausjen, rauzen, rollen, roven, schoepen, snaaien, snezen, verdonkeremanen, verduisteren, weggappen, weghalen, wegkapen, wegnemen, zich toe-eigenen
achteroverdrukken (ww) : achterhouden, gappen, jatten, stelen, verduisteren
achterhouden (ww) : achteroverdrukken, verduisteren

woordverbanden van ‘verduisteren’ grafisch weergegeven

verduisteren komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: betrekken, bewolken, verduisteren.

Betrekken — bewolken — verduisteren. Verduisteren wordt gezegd van iets lichtgevends, welks stralen onderschept worden. Een zons-, eene maansverduistering. Betrokken en bewolkt worden gezegd van de lucht, wanneer dampen of wolken de vrije toestraling van het zonlicht belemmeren. Bij eene bewolkte lucht vereenigen zich de nevels tot kleine dampmassa's, die op eenigen afstand boven ons hoofd in de lucht drijven. Bij eene betrokken lucht bedekken zij het uitspansel als met een donkeren sluier, en verbergen de zon. Figuurlijk noemt men een somber gelaat, dat aan de somberheid van het zoo verduisterde uitspansel herinnert, een betrokken gelaat.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

verduisteren is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: betrekken, bewolken, verduisteren.
BETREKKEN, BEWOLKEN, VERDUISTEREN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 329.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

verduisteren komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verduisteren verlichten

Zoeken op verduisteren bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Verduisteren vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.016697883605957 c