Fikse kortingen op Engelse bladen.


   

verloochenen

in het woordenboek is voor verloochenen 1 omschrijving gevonden:

verloochenen, (verloochend), ontkennen.

verloochenen is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verloochenen (ww): afvallen, afwijzen, afzweren, desavoueren, laten vallen, miskennen, negeren, ontkennen, repudiëren, verzaken

verloochenen is 5 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

afzweren (ww) : ontrouw worden, opgeven, verloochenen, verzaken
ontkennen (ww) : loochenen, miskennen, ontveinzen, verloochenen
afvallen (ww) : laten vallen, ontrouw zijn, verloochenen
miskennen (ww) : verloochenen
verraden (ww) : verloochenen

woordverbanden van ‘verloochenen’ grafisch weergegeven

verloochenen komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: afzweren, verloochenen, verzaken.

Afzweren — verloochenen — verzaken. Iemand of iets verwerpen, de betrekking met een persoon verbreken of ontkennen. Afzweren, is onder eede verwerpen, of bij beëedigd besluit de gehoorzaamheid opzeggen aan een vorst. De Nederlanders hebben Filips II afgezworen. Luther heeft den Roomsch-Katholieken godsdienst afgezworen. Verloochenen en verzaken, de betrekking tot iemand loochenen of ontkennen, slaan daarentegen op een afval, die b.v. uit ontrouw of onverschilligheid voortspruit. Men verloochent zijne beginselen. Petrus verloochende den Heer. Men verzaakt zijne vrienden, zijn geloof. Troef verzaken beteekent geen troef bijspelen, terwijl men ze heeft. In de uitdrukking zijne ondeugden verzaken, heeft verzaken geen hatelijke beteekenis, evenmin als in de formule : verzaakt gij den duivel, etc.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

verloochenen is 2 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: afzweren, verloochenen, verzaken.
AFZWEREN, VERLOOCHENEN, VERZAKEN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 147.

In hedendaagse spelling: loochenen, ontkennen, verloochenen.
LOOCHENEN, ONTKENNEN, VERLOOCHENEN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 373.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op verloochenen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Verloochenen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0070679187774658 c