Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

verzamelen

in het woordenboek is voor verzamelen 1 omschrijving gevonden:

verzamelen, (verzameld), bijeenbrengen.

verzamelen is 4 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verzamelen (ww): accumuleren, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenrapen, bijeenroepen, collecteren, collectioneren, compileren, garen, innemen, inzamelen, opeenhopen, ophalen, ophopen, oppotten, opsparen, opstapelen, potten, rapen, samenbrengen, scharen, sparen, sprokkelen, vergaderen, vergaren, zoeken
verzamelen (ww): bijeenkomen, samenkomen, zich verenigen
verzamelen (ww): rekruteren, werven
verzamelen (ww): opslaan

verzamelen is 20 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

verenigen (ww) : bijeengaren, bijeenkrijgen, bijeenrapen, collectioneren, compileren, ophopen, oppotten, opsparen, opstapelen, sparen, vergaren, verzamelen
sparen (ww) : beknibbelen, bewaren, bezuinigen, opsparen, opzamelen, opzij leggen, potten, uitsparen, verzamelen, zich ontzeggen
bijeenbrengen (ww) : bijeenvoegen, inzamelen, ophalen, samenbrengen, verenigen, vergaren, verzamelen, zamelen
inzamelen (ww) : binnenhalen, collecteren, garen, innemen, omhalen, oogsten, ophalen, vergaren, verzamelen
lezen (ww) : bijeengaren, bijeenrapen, oogsten, plukken, rapen, vergaderen, vergaren, verzamelen
scharen (ww) : aaneensluiten, groeperen, opstellen, rangschikken, verenigen, verzamelen, voegen
winnen (ww) : bemachtigen, delven, onttrekken, opgraven, uitgraven, verwerven, verzamelen
rekruteren (ww) : aantrekken, aanwerven, inschrijven, lichten, oproepen, verzamelen, werven
bijeenroepen (ww) : beleggen, convoceren, oproepen, optrommelen, samenroepen, verzamelen
werven (ww) : aanwerven, lichten, oproepen, rekruteren, verzamelen, winnen
innemen (ww) : binnenhalen, inladen, inzamelen, ophalen, verzamelen
bijeenvoegen (ww) : bijeenbrengen, samenbrengen, verenigen, verzamelen
accumuleren (ww) : opeenhopen, opeenstapelen, opstapelen, verzamelen
schrapen (ww) : oppotten, vergaren, verzamelen
opslaan (ww) : bergen, deponeren, verzamelen
sparen (ww) : collectioneren, verzamelen
rapen (ww) : bijeengaren, verzamelen
aantreden (ww) : samenkomen, verzamelen
garen (ww) : behalen, verzamelen
samentrekken (ww) : verzamelen

woordverbanden van ‘verzamelen’ grafisch weergegeven

verzamelen komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: vergaderen, verzamelen.

Vergaderen — verzamelen. In vergaderen ligt het denkbeeld van bijeenbrengen van zaken, die van dezelfde soort zijn; in verzamelen dat van dicht bij elkander of tot eene hoop brengen, bijeenbrengen van zaken, die elkander meer of minder gelijk zijn. Vaak heeft verzamelen de bijgedachte, dat het systematisch geschiedt en de verzamelde voorwerpen op eene bepaalde wijze gerangschikt worden. Men verzamelt oudheden, rariteiten, enz.; men verzamelt munten en penningen. Men vergadert zich schatten. In de meeste gevallen bestaat er geen onderscheid in beteekenis; wat het gebruik betreft, bestaat er dit verschil, dat verzamelen het meer gewone woord is.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

verzamelen komt 1 maal voor in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922)*:

In hedendaagse spelling: verzamelen, vergaderen, vergaren.

48. Verzamelen — vergaderen (of vergaren).

Bijeenbrengen.

Vergaderen duidt op het bijeenbrengen of bijeenkomen van gelijksoortige zaken of personen, die bij elkander behooren, dus min of meer een eenheid vormen; verzamelen wordt gezegd van gelijk- of ongelijksoortige dingen, die men bijeenbrengt en niet een ιιnheid vormen. De gemeenteraad zal morgen vergaderen (de leden behooren bij elkander, om een eenheid te vormen). — Op de markt hadden zich vele menschen verzameld, om Uilenspiegel te zien vliegen. (Deze menschen behoorden niet bij elkander: er was oud en jong, rijk en arm, aanzienlijk en gering bijeen) . — Eindelijk ziet verzamelen soms vooral op het bijeenbrengen van wat verstrooid was. De veldheer wist zijn gevluchte manschappen weer tot een nieuwen aanval te verzamelen. Vergelijk nu: verzameling en vergadering.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

verzamelen is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: verzamelen, vergaderen, vergaren.
VERZAMELEN, VERGADEREN, VERGAREN.
Bron: Weiland & Landrι - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 257.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op verzamelen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Verzamelen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.01842999458313 c

Nu populair bij Bruna:  

Hylke Speerstra: Op klompen door de dessa Yvonne Lemmers, Thea Bremer: Grip op Koolhydraten / Kookboek Kluun: Help! Ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt Annie M.G. Schmidt: Allemaal sprookjes
E L James: Vijftig tinten donkerder Fons Delnooz, P. Martinot: Energetische bescherming Keri Smith: Wreck this journal Hannah Cuppen: Liefdesbang