Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

vooralsnog

vooralsnog is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vooralsnog (bw): voor het ogenblik, vooreerst, voorlopig, voorshands

vooralsnog is 3 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

voorlopig (bn) : alvast, tot nader order, vooralsnog, vooreerst, voorshands
tot nu toe (bw) : tot dusver, tot nog toe, tot op heden, vooralsnog, voorlopig
tot nader order (bw) : vooralsnog, voorlopig

woordverbanden van ‘vooralsnog’ grafisch weergegeven

vooralsnog komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vooralsnog uiteindelijk

Zoeken op vooralsnog bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Vooralsnog vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0072939395904541 c