Cursus Nederlands voor buitenlanders.


   

weigeren

in het woordenboek is voor weigeren 1 omschrijving gevonden:

weigeren, (geweigerd), niet toestaan.

weigeren is 2 maal gevonden als trefwoord:

weigeren (ww): afslaan, afstoten, afwijzen, bedanken, haperen, niet aanslaan, onthouden, ontzeggen, passen
weigeren (ww): nee zeggen, refuseren, verdommen, vertikken, verrekken

weigeren is 13 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

afwijzen (ww) : afdanken, afkeuren, afpoeieren, afschepen, afslaan, afstemmen, afweren, afwimpelen, buizen, refuteren, schrappen, terugsturen, terugwijzen, versmaden, verwerpen, wegjagen, wegsturen, wegwuiven, weigeren
falen (ww) : buizen, feilen, floppen, misgaan, mislukken, misschieten, missen, misslaan, niet slagen, onderuitgaan, scheeflopen, sjezen, spaak lopen, stralen, stranden, stuklopen, tekortschieten, weigeren, zakken
verwerpen (ww) : afketsen, afkeuren, afslaan, afstemmen, afwijzen, tenietdoen, versmaden, verstoten, weigeren
bedanken (ww) : afslaan, afwijzen, refuseren, verdommen, verrekken, vertikken, weigeren
onthouden (ww) : abstineren, beroven, onttrekken, ontzeggen, verhinderen, weigeren
passen (ww) : afzien van, bedanken, geen zin hebben, overslaan, weigeren
afslaan (ww) : afwenden, afweren, afwijzen, ontzeggen, verwerpen, weigeren
ontzeggen (ww) : depriveren, onthouden, ontnemen, verbieden, weigeren
afpoeieren (ww) : afschepen, afwijzen, weigeren
afwimpelen (ww) : afslaan, afwijzen, weigeren
verdommen (ww) : vertikken, weigeren
verdraaien (ww) : vertikken, weigeren
terugwijzen (ww) : afwijzen, weigeren

woordverbanden van ‘weigeren’ grafisch weergegeven

weigeren komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: afslaan, afwijzen, van de hand wijzen, weigeren.

Afslaan — afwijzen — van de hand wijzen — weigeren. Verklaren, dat men aan een gedaan verzoek — 't zij om iets te willen aannemen, 't zij om iets voor een ander te verrichten, of hem iets toe te staan — niet kan of wil voldoen. Weigeren is het algemeene begrip, en zegt zonder meer, dat men een verzoek niet toestaat, of een aanbod niet wil aannemen. Afslaan is een aanbod of aanzoek, dat ons gedaan wordt, kortaf weigeren; het als 't ware van ons stooten. Afwijzen is iets officieel weigeren, en laat in het midden op welke wijze de weigering geschiedt, terwijl af wijzend beschikken meer bepaald het oog heeft op eene schriftelijke beantwoording van wege een machthebbend persoon of college. Van de hand wijzen onderstelt meer eene beleefde weigering. Een aanzoek, verzoek, eene bede of uitnoodiging afslaan. Iemand ondersteuning weigeren. Eer, roem, een minnaar afwijzen. De gemeenteraad wees het verzoek van de hand.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

weigeren is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: afslaan, weigeren, ontzeggen.
AFSLAAN, WEIGEREN, ONTZEGGEN.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 131.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

weigeren komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

weigeren aannemen, aanpakken, doen, dulden, functioneren, gedogen, goedvinden, permitteren, toelaten, toestaan, toestemmen, tolereren, veroorloven, werken

Zoeken op weigeren bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Weigeren vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.028923988342285 c

Nu populair bij Bruna:  

Malala Yousafzai: Ik ben Malala Michel van Egmond: Balverliefd Roberto Saviano: Zero zero zero Maarten Kolsloot / Henk Seppen: Hollandse honkbalhelden
Richard Hammond: On the road N.C. Guda-Pinkse: Oorlog en vrede van een KNIL-kind Abraham Moszkowicz: Abraham Moszkowicz Eric Corton: Auto-biografie

Psychologie bij Bruna:  

Sigmund Freud: Inleiding tot de psychoanalyse Lauren Verster: Uit Omkar Dingjan / Divyam Kranenburg: De weg uit trauma kun je leren M. Arendsen Hein: Psychodrama en transactionele analyse
M. Kjellman / L. Hammarbäck: Arbeids re-integratie na een burn-out Keri Smith: The pocket scavenger Temple Grandin / Richard Panek: Het autistische brein P. Catry / J. Decuypere: Mindfulness voor kinderen + DVD