zichtbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zichtbaar (zn):
visibel, zienlijk
zichtbaar (zn):
openlijk
zichtbaar (bn):
blijkbaar, duidelijk, klaarblijkelijk, merkbaar, opvallend, waarneembaar
zichtbaar (bw):
zienderogen

als synoniem van een ander trefwoord:

klaarblijkelijk (bn) :
duidelijk, evident, kennelijk, onmiskenbaar, ostensibel, tastbaar, zichtbaar, zonneklaar
uiterlijk (bn) :
buiten-, extrinsiek, formeel, uitwendig, van buiten, zichtbaar
waarneembaar (bn) :
hoorbaar, kenbaar, merkbaar, perceptibel, voelbaar, zichtbaar
kennelijk (bn) :
apert, duidelijk, zichtbaar
openlijk (bw) :
hardop, in het openbaar, onbedekt, onomwonden, onverholen, open, openbaar, ostensibel, publiekelijk, ronduit, uitgesproken, zichtbaar
manifest (zn) :
apert, duidelijk, onloochenbaar, onmiskenbaar, zichtbaar

woordverbanden van ‘zichtbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
baarblijkelijk, duidelijk, klaar, ogenschijnlijk, in het oog lopend, tastbaar, zichtbaar

BAARBLIJKELIJK, DUIDELIJK, KLAAR, OOGENSCHIJNLIJK, IN HET OOG LOOPEND, TASTBAAR, ZIGTBAAR

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 182.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zichtbaar
blind, onzichtbaar
zie ook:
zichtbaar worden

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - rijmwoorden - Wikipedia - Google

debug info: 0.0031 c