Gratis tijdschriftabonnementen.


   

zoeken

in het woordenboek is voor zoeken 1 omschrijving gevonden:

zoeken, (zocht, gezocht), trachten te vinden.

zoeken is 4 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zoeken (ww): achternazitten, beogen, najagen, nasporen, nastreven, opsporen, opzoeken, snuffelen, speuren, speuren naar, vorsen
zoeken (ww): nagaan, nakijken, natrekken, omzien, rondkijken, rondzien, uitvissen
zoeken (ww): beproeven, proberen, trachten
zoeken (ww): uitlokken

zoeken is 10 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

verzamelen (ww) : accumuleren, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenrapen, bijeenroepen, collecteren, collectioneren, compileren, garen, innemen, inzamelen, opeenhopen, ophalen, ophopen, oppotten, opsparen, opstapelen, potten, rapen, samenbrengen, scharen, sparen, sprokkelen, vergaderen, vergaren, zoeken
opzoeken (ww) : nagaan, nakijken, naslaan, nazien, nazoeken, opscharrelen, opsnorren, opsporen, traceren, uitvissen, zoeken
opsporen (ww) : nasporen, natrekken, navorsen, opdelven, opdiepen, opscharrelen, opzoeken, uitvorsen, zoeken
nastreven (ww) : ambiŽren, begeren, beogen, trachten, wensen, zoeken
trachten (ww) : beproeven, nastreven, pogen, proberen, zien, zoeken
uitkijken (ww) : afwachten, uitzien, verlangen, zoeken
rondkijken (ww) : omzien, snuffelen, zoeken
omzien (ww) : uitkijken, zoeken
uitzien (ww) : uitkijken, zoeken
proberen (ww) : zoeken

woordverbanden van ‘zoeken’ grafisch weergegeven

zoeken komt voor in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zoeken vinden

Zie ook: verhaal zoeken, zoek.


Zoeken op zoeken bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Zoeken vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.012331008911133 c