Cursus zakelijke correspondentie Nederlands.


   

beschimpen

beschimpen is 1 maal gevonden als trefwoord:

beschimpen (ww): bekladden, beledigen, bespotten, honen, jouwen, schofferen, smaden, uitschelden

beschimpen is 9 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

bespotten (ww) : affronteren, belachelijk maken, beledigen, beschimpen, de draak steken met, de spot drijven met, honen, persifleren, smaden, tarten, uitjouwen, uitlachen, voor de gek houden
beledigen (ww) : affronteren, beschimpen, grieven, honen, krenken, kwetsen, met voeten treden, raken, schenden, schofferen, smaden, toucheren, uitschelden
bekladden (ww) : belasteren, beschimpen, bevlekken, denigreren, kwaadspreken van, kwellen, zwart maken
honen (ww) : affronteren, beledigen, beschimpen, bespotten, smaden, tarten, uitjouwen
smaden (ww) : belasteren, beledigen, beschimpen, honen, lasteren, verguizen
uitjouwen (ww) : beschimpen, uitjoelen, uitschelden
met modder gooien (ww) : beschimpen, lasteren, smaden
jouwen (ww) : beschimpen, uitjouwen
verguizen (ww) : afkraken, beschimpen

woordverbanden van ‘beschimpen’ grafisch weergegeven

beschimpen komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: beledigen, beschimpen, bespotten, honen, krenken, kwetsen, smaden, smalen, verguizen.

Beleedigen — beschimpen — bespotten — hoonen — krenken — kwetsen — smaden — smalen — verguizen. Iemand iets aandoen in woord of daad, waarbij hij leed gevoelt en in zijn gevoel van eigenwaarde of eer wordt aangetast. Beleedigen zegt dit in het algemeen, terwijl de andere woorden de wijze, waarop de beleediging plaats grijpt, nader omschrijven. Bij beschimpen en bespotten staat het denkbeeld van spot, bij hoonen dat van vernedering en schande, bij smaden dat van verachting op den voorgrond, en deze verschillende denkbeelden zijn in verguizen, dat verreweg het sterkst is, vereenigd. Krenken, eigenlijk iets krank maken, duidt behalve de daad van benadeelen, ook de aantasting der eer aan, die het gevolg der krenking is. Kwetsen ziet meer op de beleodiging van het gevoel. Smalen kan men zoowel op een voorwerp als op oen persoon. Het beteekent, uit nijd iemand of iets als gering of nietswaardig voorstellen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

beschimpen is 2 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: beledigen, beschimpen, honen, krenken, smaden, verguizen, verongelijken.
BELEEDIGEN, BESCHIMPEN, HONEN, KRENKEN, SMADEN, VERGUIZEN, VERONGELIJKEN.
Bron: Weiland & Landrι - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 274.

In hedendaagse spelling: bespotten, beschimpen, honen, lasteren, blameren, laken, laag vallen, smalen, smaden, versmaden, verachten.
BESPOTTEN, BESCHIMPEN, HONEN, LASTEREN, BLAMEREN, LAKEN, LAAG VALLEN, SMALEN, SMADEN, VERSMADEN, VERACHTEN.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 338.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op beschimpen bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Beschimpen vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.0082230567932129 c

Psychologie bij Bruna:  

Karin Singendonk / Greet Meesters: Kind en echtscheiding Marius Methodius Rietdijk: Organisaties conditioneren Thomas E. Brown: Het ADD-syndroom Jos van der Wal / Jacob de Wilde / Ineke de Mooij: Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding
Karen Walthuis: Leven met de handrem eraf Karen M. Hamaker-Zondag: Het projectie mechanisme in de praktijk Simone Arts / Maaike Kuyvenhoven: Moeder, de vrouw Sigmund Freud: Inleiding tot de psychoanalyse

Business bij Bruna:  

: Pensioencompendium 1 2014 Hans Hulst: Birmese lente : Jaarrekeningmemo / 2014 Frank Korver / Ferdinand Helmann: Issuesmanagement
Erik van Soest / Dineke Sepmeijer: HRM voor de lijnmanager Hans van der Loo: Vaart maken Frank-Jan van Deijck / Harry Vos: Briljant samenwerken Rinske Jansen: Startergids voor zzp'ers