Fikse kortingen op Engelse bladen.


   

dienstbode

dienstbode komt niet voor als trefwoord.

dienstbode is 5 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

dienaar (zn) : bediende, bode, butler, diender, dienstbode, dienstknecht, huisknecht, hulp, knecht, loopjongen, oppasser
bediende (zn) : bode, dienaar, dienstbode, dienstknecht, huisknecht, hulp, knecht, lakei, lijfknecht, page
knecht (zn) : assistent, bediende, dienaar, dienstbode, hulpje, lakei, ondergeschikte
gedienstige (zn) : dienstbode, dienstmeisje
meid (zn) : dienstbode, dienstmeisje

woordverbanden van ‘dienstbode’ grafisch weergegeven

dienstbode komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: bediende, bode, dienaar, dienstbode, knecht, lakei.

Bediende — bode — dienaar — dienstbode — knecht — lakei. Alle woorden duiden iemand aan, die in dienst van een ander staat. Dienaar is eigenlijk het algemeene woord en duidt ieder aan, die dient. Bediende duidt in het algemeen iemand aan, die voor loon dient. Door dienstboden verstaat men hoofdzakelijk de bij iemand inwonende vrouwelijke personen, die voor loon huiselijke werkzaamheden verrichten. Dienaar is deftiger dan bediende of dienstbode en veronderstelt een voornamer of gewichtiger werkkring; vandaar dat het gebezigd wordt in samenstellingen als kamerdienaar, gerechtsdienaar, staatsdienaar, enz. Bode is de benaming voor de dienaren aan openbare inrichtingen, ais b.v. het stadhuis, provinciaal gouvernement, een ministerie, terwijl de dienaar, die daar bij den minister dienst doet, kamerbewaarder genoemd wordt. Bij knecht staat het denkbeeld van persoonlijke afhankelijkheid meer op den voorgrond; dit is in nog sterkere mate het geval met lakei, dat vroeger voetknecht of lijf-knecht beteekende, die de livrei of de kleeren met wapenkleuren van zijn heer droeg. In figuurlijken zin duidt knecht iemand aan, die geen vrijen zelfstandigen wil heeft, letterknecht; dienaar wordt in beleefdheidsformules, als uw dw. dienaar, gebruikt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

dienstbode is 1 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: dienaar, bediende, diender, dienstbode, knecht, lakei.
DIENAAR, BEDIENDE, DIENDER, DIENSTBODE, KNECHT, LAKKEI.
Bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 51.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op dienstbode bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek - verwante woorden.

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Dienstbode vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.015161991119385 c