Meer dan 30% korting op Schrijven Magazine.


   

folteren

in het woordenboek is voor folteren 1 omschrijving gevonden:

folteren, (gefolterd), pijnigen.

folteren is 1 maal gevonden als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

folteren (ww): kwellen, martelen, pijnigen, teisteren, tormenteren

folteren is 6 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:

kwellen (ww) : bedroeven, benauwen, bestoken, dwars zitten, ergeren, folteren, geselen, hinderen, judassen, martelen, pesten, pijnigen, plagen, prangen, sarren, teisteren, tergen, tormenteren, verontrusten
pijnigen (ww) : folteren, martelen, pijnen, radbraken, tormenteren
martelen (ww) : folteren, kastijden, kwellen, pijnigen
geselen (ww) : folteren, kwellen, teisteren, treffen
martelen (ww) : folteren, mishandelen
plagen (ww) : folteren, tormenteren

woordverbanden van ‘folteren’ grafisch weergegeven

folteren komt 1 maal voor in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

In hedendaagse spelling: folteren, martelen, pijnigen.

Folteren — martelen — pijnigen. Opzettelijk smart veroorzaken. Pijnigen werd vroeger inzonderheid voor op de pijnbank brengen gebezigd. Folteren, eigenlijk pijnigen op een werktuig, en martelen, zijn sterker dan pijnigen; zij onderstellen, dat de pijniging geschiedt met uitgezochte wreedheid. Martelaars heeten de oudste belijders van den Christelijken godsdienst, die, als zij door de Heidenen wreedaardig omgebracht werden, hierdoor een getuigenis des geloofs aflegden. Uit het grieksche woord voor getuigenis (martyrion) ontwikkelden zich de woorden martelaar, martelen; thans noemt men bij uitbreiding allen, die zich voor eene zaak opofferen of opgeofferd worden, martelaars. Hij is martelaar voor zijn geloof geworden. — Deze werkwoorden worden ook figuurlijk gebezigd. De herinnering daaraan pijnigde, folterde, martelde mij.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

folteren is 2 maal gevonden in overige bronnen*:

In hedendaagse spelling: folteren, martelen, pijnigen.
FOLTEREN, MARTELEN, PIJNIGEN.
Bron: Weiland & Landrι - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 176.

In hedendaagse spelling: kwellen, plagen, vervolgen, pijnigen, folteren, kastijden, tuchtigen, straffen, wreken.
KWELLEN, PLAGEN, VERVOLGEN, PIJNIGEN, FOLTEREN, KASTIJDEN, TUCHTIGEN, STRAFFEN, WREKEN.
Bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 65.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


Zoeken op folteren bij andere sites:

Synoniemen-sites: Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek .

Woordenboeken: WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - Muiswerk - puzzelwoordenboek.

Oorsprong: etymologiebank.

Zinsverband: parafrases - context.

Verwante woorden op basis van syntax, overlap of nabijheid.

Citaten - rijmwoorden.

Folteren vertalen naar het .

Algemeen: Google - Wikipedia.

debug info: 0.015447854995728 c

Psychologie bij Bruna:  

Erik Pigani: Beter omgaan met je woede en frustraties Ruby Wax: Tem je geest Kristin Neff: Zelfcompassie John Gray: Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus
Anne van Stappen: Assertief leren zijn HERVE Magnin: Maak je dromen waar / deel Inspirerende oefeningen om remmingen en angsten te leren loslaten en er voluit voor te gaan Rosette Poletti, Barbara Dobbs: Durven loslaten Alice le Guiffant, Laurence Pare: Weg met het overbodige