aangeklaagde

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verdachte (zn) :
aangeklaagde, beklaagde, beschuldigde, gedaagde

woordverbanden van ‘aangeklaagde’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aangeklaagde, beklaagde, beschuldigde

Aangeklaagde — beklaagde — beschuldigde. Hij, tegen wien eene klacht is ingebracht. In het gewone leven worden deze uitdrukkingen door elkaar gebruikt; in de rechtstaat wordt hiertusschen dit onderscheid gemaakt, dat beklaagde de algemeene uitdrukking is om iemand aan te duiden tegen wien rechtsingang verleend is, dat aangeklaagde meer bepaald van hen gezegd wordt, die wegens eene overtreding terecht staan, beschuldigde van degenen, die wegens een misdrijf vervolgd worden. Zoolang er nog geen rechtsingang verleend is, wordt zoo iemand verdachte genoemd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0021 c