afschrapen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

krabben (ww) :
afschrapen, krauwen, schobben, schrabben, schrapen

woordverbanden van ‘afschrapen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Door het strijken met een scherp werktuig van den buitenkant van een hard voorwerp iets afnemen. Afschrabben wordt alleen in eigenlijken zin gebruikt; het heeft meestal ten doel om iets rein en zuiver te hebben. Voor afschrabben is in den laatsten tijd veel afkrabben in gebruik gekomen, dat vroeger niet als synoniem werd opgevat; thans echter zegt men ook iets afkrabben met een mes. Afschrapen is zorgvuldig de vuile korst ergens van verwijderen, of iets zóó afkrabben, dat men van de stof, die men afkrabt, fijn schraapsel verkrijgt. Afschrappen is vuiligheid, of het overtollige van iets wegnemen met een scherp voorwerp, en onderstelt dat dit voorwerp in de oppervlakte indringt. Een griffel of potlood wordt afgeschrapt tot er een punt aan komt,

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0024 c