allesbehalve

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

allesbehalve (bw):
absoluut niet, allerminst, bepaald niet, geenszins, verre van

als synoniem van een ander trefwoord:

geenszins (bw) :
allerminst, allesbehalve, verre van
integendeel (bw) :
allesbehalve, geenszins
absoluut niet (bw) :
allesbehalve

woordverbanden van ‘allesbehalve’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c