anderzijds

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

anderzijds (bw) :
aan de andere kant, anderdeels, daartegenover, echter, evenwel

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘anderzijds’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

anderzijds
enerzijds

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c