asymmetrisch

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

asymmetrisch (bn) :
onevenredig

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘asymmetrisch’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

asymmetrisch
symmetrisch

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c