bedijken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bedijken (ww):
afdammen, bedammen, indammen, indijken
bedijken (ww):
droogleggen
bedijken (ww):
omdijken

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘bedijken’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bedijken, indijken, inpolderen, omdijken

Bedijken — indijken — inpolderen — omdijken. Bedijken is de meest algemeene uitdrukking, en geeft te kennen, dat men land door een dijk tegen het water afschut. Indijken is water binnen dijken leggen, hetzij om het te verhinderen over de aangelegen landen te stroomen, hetzij om de ingedijkte plassen daarna droog te maken, b.v. de indijking van de Zuiderzee zouden sommigen gaarne tot stand zien komen. In deze laatste beteekenis wordt ook inpolderen gebruikt, dat meer op den voorgrond stelt het tot een polder maken. In onderscheiding van bedijken geeft omdijken te kennen, dat de bedijking van alle kanten geschiedt, zoodat het bedijkte geheel door een ringdijk omsloten wordt. Elke omdijking is eene bedijking, maar niet omgekeerd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0019 c