besmettelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

besmettelijk (bn) :
aanstekelijk, contagieus, infectieus, overdraagbaar

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘besmettelijk’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanstekend, aanstekelijk, besmettelijk

Zij drukken uit dat eene ziekte, eene verkeerdheid of eene geneigdheid tot eene handeling, overgebracht kan worden van het eene individu op het andere. Eene ziekte is aanstekend, als b.v. de smetstof door onmiddellijken invloed van den zieke op een ander kan worden overgebracht; besmettelijk, wanneer daarvoor geen rechtstreeksche aanraking met den zieke noodig is, maar de smetstof ook door anderen kan worden overgebracht. Aanstekelijk staat in den regel voor lichtelijk aanstekend en voor besmettelijk. Onwillekeurige handelingen, zooals het geeuwen, kunnen aanstekend en aanstekelijk, maar niet besmettelijk zijn, omdat eene dergelijke neiging alleen ontstaat op het zien van iemand, die geeuwt. Aanstekend komt meer en meer in onbruik, en wordt verdrongen door aanstekelijk.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c