bewenen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bewenen (ww) :
betreuren, treuren om, wenen

als synoniem van een ander trefwoord:

betreuren (ww) :
bejammeren, beklagen, berouw hebben, berouwen, bewenen, spijt hebben van, treuren om
spijten (ww) :
berouw hebben van, berouwen, betreuren, bewenen, spijt hebben van
bekrijten (ww) :
beschreien, betreuren, bewenen

woordverbanden van ‘bewenen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c