bewenen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bewenen (ww) :
treuren om, betreuren, wenen

als synoniem van een ander trefwoord:

betreuren (ww) :
beklagen, treuren om, berouwen, spijt hebben van, berouw hebben, bewenen, bejammeren
spijten (ww) :
betreuren, berouwen, spijt hebben van, berouw hebben van, bewenen
bekrijten (ww) :
betreuren, bewenen, beschreien

woordverbanden van ‘bewenen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c