boomvrucht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
boomvrucht, fruit, ooft

Boomvrucht — fruit — ooft. Eruit noemt men alle eetbare vruchten uit het plantenrijk, zooals appelen, peren, aardbeziën, frambozen, bessen, enz.; boomvruchten die vruchten, welke aan boomen groeien. Onder ooft verstaat men alle fruit, doch inzonderheid appelen en peren. De takken zijn gebogen onder het wicht van het ooft. Fruitvrouw.

Als iemand met een haag die fruiten heeft geladen
Zich op de reize geeft en naar de markten spoedt . . .

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
boomvrucht, fruit, ooft

BOOMVRUCHT, FRUIT, OOFT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 391.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c