dweepzucht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

fanatisme (zn) :
dweepzucht, dweperij, geestdrijverij, godsdienstdweperij
dweperij (zn) :
dweepzucht

woordverbanden van ‘dweepzucht’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Afdwalingen van den menschelijken geest met betrekking tot het bovennatuurlijke. Dweperij is eene sterke onberedeneerde ingenomenheid met eigen begrippen ten opzichte van politiek, godsdienst enz.; eene zeer sterke mate van ingenomenheid met eigen godsdienstige begrippen, vooral wanneer men die met geweld aan anderen poogt op te dringen, noemt men dweepzucht. Wordt dit een blinde geloofsijver, dan noemt men haar geestdrijverij. Monniken en kluizenaars zijn tot dweepzucht voorbeschikt door de afzondering, waarin zij leven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 362:

bijgeloof, dweepzucht

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0173 nc