er

als woordenboektrefwoord:

er:
bw. en vnw.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

daar (bw) :
er

woordverbanden van ‘er’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bijwoorden van plaats, die aanduiden, dat iets zich niet in de onmiddellijke nabijheid van den spreker bevindt. Tusschen daar en aldaar bestaat hetzelfde verschil, als tusschen hier en alhier (zie alhier). Ginds wijst op eene meer verwijderde plaats. Tot gemeente-ontvanger te A. is benoemd de heer B., boekhouder aldaar. Wat is het hier een lief plekje: daar vóór ons die welige, golvende korenakkers, en ginds in de verte de gezichteinder met statig geboomte omzoomd, waaruit de kerktoren zich slank en bevallig verheft. Eene verkorting van daar is er. Komen deze beide woorden in tegenstelling met elkander voor dan heeft daar sterker aanwijzende kracht. Ik kan het er niet vinden. Dan hebt ge met den neus gezocht, zie, daar ligt het.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 154:

er, daar

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c