erfgenaam

als woordenboektrefwoord:

erfgenaam:
m. en v. (...namen), die erft.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

belanghebbende (zn) :
aspirant, belangstellende, betrokkene, erfgenaam, gegadigde, kandidaat, reflectant, reflecterende, sollicitant

woordverbanden van ‘erfgenaam’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
erfgenaam, legataris

Erfgenaam — legataris. Erfgenaam is hij, die den erflater in alle of in een evenredig gedeelte van zijne rechten en verplichtingen opvolgt of hij aan wien de erflater zijne nalatenschap of een evenredig gedeelte daarvan gemaakt heeft. Legataris is hij, die den erflater niet op zoodanige wijze opvolgt, maar die van den erflater een of meer bepaalde rechten krijgt, of hij aan wien de erflater een of meer bepaalde goederen, of wol alle goederen van eene zekere soort gemaakt heeft.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.232.188.89.

debug info: 0.0023 c