erfgenaam

als woordenboektrefwoord:

erfgenaam:
m. en v. (...namen), die erft.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

belanghebbende (zn) :
aspirant, belangstellende, betrokkene, erfgenaam, gegadigde, kandidaat, reflectant, reflecterende, sollicitant

woordverbanden van ‘erfgenaam’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

erfgenaam, legataris

Erfgenaam is hij, die den erflater in alle of in een evenredig gedeelte van zijne rechten en verplichtingen opvolgt of hij aan wien de erflater zijne nalatenschap of een evenredig gedeelte daarvan gemaakt heeft. Legataris is hij, die den erflater niet op zoodanige wijze opvolgt, maar die van den erflater een of meer bepaalde rechten krijgt, of hij aan wien de erflater een of meer bepaalde goederen, of wol alle goederen van eene zekere soort gemaakt heeft.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c