gapen

als woordenboektrefwoord:

gapen:
(gegaapt), geeuwen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gapen (ww):
geeuwen, slaap hebben
gapen (ww):
kijken, staren
gapen (ww):
lanterfanten

als synoniem van een ander trefwoord:

staren (ww) :
blikken, gapen, glaren, glariën, kijken, spieden, turen, zien

woordverbanden van ‘gapen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gapen, geeuwen

Gapen — geeuwen. Den mond wijd openen. Voor zoover dit onwillekeurig geschiedt (ten gevolge van lusteloosheid, zenuwachtigheid, slaperigheid, enz.) beteekenen gapen en geeuwen hetzelfde. Gapen echter (hetwelk meer dan geeuwen een onbetamelijk wijd openen van den mond aanduidt) is gemeenzamer, het kan ook zijne oorzaak in honger of domme nieuwsgierigheid hebben. De dorpelingen bleven ons gapend nazien.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
gaap

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.173.48.53.

debug info: 0.002 c