geestverwant

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geestverwant (zn):
gelijkgezinde, medestander, partijgenoot

als synoniem van een ander trefwoord:

medestander (zn) :
aanhanger, geestverwant, partijgenoot, trawant

woordverbanden van ‘geestverwant’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

geestverwant
tegenstander

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c