getalmerk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

cijfer, getalmerk

Beide woorden duiden de teekens aan, waardoor men een getal in schift uitdrukt. Cijfer staat wel eens voor de verzameling der getalmerken, het getal; b.v. in: Hij is eene nul in het cijfer. Cijfer noemt men ook het geheime schrift, waarvan de diplomatieke agenten in hunne correspondentie met hunne regeeringen, en deze omgekeerd, zich bedienen. Het eerste woord is meer gebruikelijk dan het laatste.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 428:

cijfer, getalmerk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0028 c