heffe

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

moer (zn) :
droesem, grondsop, heffe

woordverbanden van ‘heffe’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bezinksel, drab, droesem, grondsop, heffe, moer

Bezinksel — drab — droesem — grondsop — heffe — moer. Het dikkere gedeelte van eene vloeistof, dat zich op den bodem van het voorwerp, waarin het zich bevindt, afzondert. Bezinksel is eene vaste stof, grondsop, drab en droesem verkeeren alle, het eene in meerdere, het andere in mindere mate, in een vloeibaren toestand. Droesem wordt alleen van dranken gezegd, drab ook van andere vloeistoffen. De inkt is drabbig. Moer noemt men bij voorkeur den droesem van wijn, heffe dien van bier. Heffe, dat eigenlijk het bovendrijvende beteekent, bezigt men overdrachtelijk van de onderste volkslaag, die als het ware het bezinksel der maatschappij is. De heffe des volks.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bezinksel, drab, droesem, grondsop, heffe, moer

BEZINKSEL, DRAB, DROESSEM, GRONDSOP, HEFFE, MOER

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 359.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

heffe
elite
zie ook:
de heffe des volks

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c