hersenschimmig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

denkbeeldig (bn) :
fictief, hersenschimmig, illusoir, imaginair, ingebeeld, virtueel
illusoir (bn) :
bedrieglijk, denkbeeldig, hersenschimmig
ingebeeld (bn) :
denkbeeldig, hersenschimmig, imaginair

woordverbanden van ‘hersenschimmig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c