hier

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hier (bw):
alhier, hierzo, ter plekke
hier (bw):
herwaarts, hierheen

als synoniem van een ander trefwoord:

alsjeblieft (bw) :
hier, ziehier

woordverbanden van ‘hier’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
alhier, hier

Alhier — hier. Op deze plaats. Al legt meer nadruk op het woord hier. Alhier kan dus overal waar het staat, door hier vervangen worden, maar niet omgekeerd hier door alhier. Alhier kan namelijk niet gebruikt worden, wanneer bij een substantief, waarbij hier als bepaling gevoegd is, een aanwijzend voornaamwoord gevoegd is. De alhier wonende menschen, niet echter deze menschen alhier, doch wel deze menschen hier.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hier, daar, ginds

HIER, DAAR, GINDS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 246.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hier
elders

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c