incarnatie

als woordenboektrefwoord:

incarnatie:
v. vleeswording.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

incarnatie (zn):
belichaming, menswording, verpersoonlijking, vleeswording

als synoniem van een ander trefwoord:

belichaming (zn) :
incarnatie, personificatie, verpersoonlijking, vleeswording

woordverbanden van ‘incarnatie’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c