inspreken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iemand eene gedachte of een gevoel in den geest en in het gemoed doen opnemen. Inboezemen wordt zoowel in een goeden als in een kwaden zin gebruikt voor: bij iemand een gevoel in den boezem doen ontstaan: iemand moed, vrees, liefde, wantrouwen inboezemen; inblazen heeft meestal eene slechte beteekenis; achterdocht inblazen; inblazingen = ophitsingen. Inspreken wordt bij voorkeur gebezigd van het inboezemen van moed door middel van redeneering: moed inspreken. Inprenten is door herhaalde leerling een denkbeeld of begrip vast in deu geest doen opnemen. Ik heb mijn kinderen van der jeugd af ingeprent, dat arbeid adelt. Nog sterker wordt dit denkbeeld uitgedrukt door inscherpen, waarin het bijbegrip van klem, van gestrengheid ligt. Bij het afscheid heb ik hem zijne plichten nog eens goed ingescherpt.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c