lasteraar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lasteraar (zn):
kleineerder, kwaadspreker, lastertong, roddelaar

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘lasteraar’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
eerrover, lasteraar

Eerroover — lasteraar. De lasteraar strooit beleedigende, nadeelige en valsche geruchten omtrent anderen uit; de eerroover dicht een ander zulke dingen toe, waardoor deze zou ophouden fatsoenlijk en eerlijk man te zijn. Eene valsche beschuldiging van diefstal, van overspel, is eerroof.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c