nuanceren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nuanceren (ww):
bijstellen, een nuance aanbrengen, in proportie brengen, verevenwichtigen, verfijnen
nuanceren (ww):
schakeren, tinten

als synoniem van een ander trefwoord:

afzwakken (ww) :
nuanceren, verzachten, verzwakken

woordverbanden van ‘nuanceren’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c