ongevaarlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onschuldig (bn) :
goedaardig, ongevaarlijk, onschadelijk

woordverbanden van ‘ongevaarlijk’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongevaarlijk
gevaarlijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c