rekwirant

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

lastgever (zn) :
committent, mandant, mandator, opdrachtgever, principaal, rekwirant, volmachtgever
eiser (zn) :
aanklager, aanlegger, dager, klager, reclamant, rekwestrant, rekwirant

woordverbanden van ‘rekwirant’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0032 c