vader

als woordenboektrefwoord:

vader:
m. (-s), hoofd van een gezin.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vader (zn) :
oudeheer, ouwe, pa, papa, paps, pee, père, va, vaar, vake
vader (zn) :
grondlegger, stichter, uitvinder
vader (zn) :
stamvader, verwekker
vader (zn) :
pater

als synoniem van een ander trefwoord:

stichter (zn) :
bouwer, grondlegger, grondvester, maker, oprichter, vader
grondlegger (zn) :
grondvester, oprichter, stichter, vader
initiatiefnemer (zn) :
grondlegger, ontwerper, stichter, vader
god (zn) :
Almachtige, Drie-eenheid, Heer, Vader
pap (zn) :
pappa, paps, vader
pee (zn) :
kerel, vader, vent
vaar (zn) :
vader

woordverbanden van ‘vader’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vader
ma, mam, mama, moeder

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c