verdwalen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verdwalen (ww):
de weg kwijtraken, het spoor bijster raken, loslopen, verdolen

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘verdwalen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
afdwalen, afraken, afwijken, verdolen, verdwalen

Afdwalen — afraken — afwijken — verdolen — verdwalen. Ongemerkt en onwillekeurig den rechten weg verlaten. Afwijken geeft niets anders te kennen, dan dat de oorspronkelijke richting niet ten einde toe gevolgd wordt. Afraken duidt aan, dat die afwijking een gevolg is van toevallige omstandigheden. Afdwalen is evenzeer zich ongemerkt en onwillekeurig van de juiste richting verwijderen, maar altijd met het bijdenkbeeld, dat het moeite kost den rechten weg terug te vinden. Figuurlijk: van de zaak afdwalen, van zijn onderwerp afraken; van een regel, een plan afwijken. Verdolen en verdwalen geven te kennen, dat men den rechten weg reeds verlaten heeft, en niet bij machte is het juiste spoor terug te vinden. Verdolen is minder in gebruik en voornamelijk beperkt tot den hoogeren stijl, terwijl het dan in toepassing op verstandelijk of zedelijk gebied gebruikt wordt. Een verdoold schaap.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c