welgeschapen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

welgemaakt:
welgeschapen, welgevormd, knap, mooi
welgeschapen:
welgemaakt

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 342:

welgeboren, welgeschapen, welgemaakt

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

welgeschapen
gebrekkig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c