wildernis

als woordenboektrefwoord:

wildernis:
v. (-sen), woeste plek, waar alles in 't wild groeit.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wildernis (zn):
bush, jungle, oerwoud, rimboe, woestenij

als synoniem van een ander trefwoord:

jungle (zn) :
brousse, oerwoud, rimboe, tropisch regenwoud, wildernis, woud
rimboe (zn) :
brousse, bush, bush-bush, jungle, wildernis
oerwoud (zn) :
bos, jungle, oerbos, rimboe, wildernis

woordverbanden van ‘wildernis’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
wildernis, woestenij, woestijn

Wildernis — woestenij — woestijn. Eene wildernis is eene woeste plek, die niet bepaald onvruchtbaar behoeft te zijn; woestenij noemt men eene woeste streek, welke het soms niet enkel aan kultuur maar ook aan vruchtbaarheid ontbreekt; eene woestijn is eene landstreek, die tengevolge van gebrek aan water, van plantengroei ontbloot is. Wat vroeger wildernis was, is thans een schoone hoeve. De Sahara is eene woestijn.

Want zonder zulk een morgenschijn;
Zou d 'aard niets dan een woestenije,
De mensch een wreede helharpije
En God een dwing'land zijn.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
wildernis, woestijn, woestenij

214. Wildernis — woestijn — woestenij.

Een onbewoonde landstreek.

Een woestijn is een landstreek zonder bewoners of plantengroei tengevolge van watergebrek; een wildernis is een onbewoonde streek, waarin alles in natuurstaat wild dooreengroeit, waar de natuur vrij spel heeft; zij kan zeer wel vruchtbaar en dus voor ontginning geschikt zijn: de wildernissen van Afrika; en woestenij onderstelt, dat de plek grond vroeger bebouwd was en thans verwilderd is: Duitschland geleek na den 30-jarigen oorlog op vele plaatsen een woestenij.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
wildernis, woestijn, woestenij

WILDERNIS, WOESTIJN, WOESTENIJ

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 355.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c