zich toeleggen op

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
zich bevlijtigen, zich beijveren, zich benaarstigen, zich toeleggen op

Bevlijtigen (zich) — beijveren (zich) — benaarstigen (zich) — toeleggen (zich .... op). Zich bevlijtigen is vlijt toonen in het algemeen. De bediende bevlijtigde zich zoo, het zijn patroon naar den zin te maken, dat hij al heel spoedig goed bij hem stond aangeschreven. Zich toeleggen op heeft altijd het bijbegrip, dat men zijne vlijt aanwendt met het doel zijne kennis te vermeerderen of zich ergens in te oefenen. Als ge u zoo op de studie blijft toeleggen, zult gij het ver brengen. Zich benaarstigen is naarstig werkzaam zijn, zich naarstig op iets toeleggen; het is dus iets sterker dan alleen zich toeleggen op. Zich beijveren is ijverig werkzaam zijn, en is iets sterker dan zich bevlijtigen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
op, toeleggen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c