Grafische weergave

Naar de tabelweergave van ‘behalve dat’.