Grafische weergave

Naar de tabelweergave van ‘een huwelijk sluiten’.