Grafische weergave

Naar de tabelweergave van ‘nevelig’.