Grafische weergave

Naar de tabelweergave van ‘terugkaatsing’.