Grafische weergave

Naar de tabelweergave van ‘uitspraakteken’.