aalt

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

mest (zn) :
beer, gier, drek, stalmest, aalt

woordverbanden van ‘aalt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

drek:
mest, aalt, beer, gier

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

drek, mest, aalt, beer, gier

Dierlijke uitwerpselen. Drek wordt voor alle vuil gebruikt. Mest noemt men den drek van sommige dieren, voor zoover hij dient om het land vruchtbaar te maken: koemest, paardenmest. Aalt noemt men het vocht, dat uit den mest sijpelt; gier de vloeibare uitwerpselen van dieren, voornamelijk van koeien. Menschelijke uitwerpselen, in een put of kuip verzameld, worden beer genoemd.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c