beer

als woordenboektrefwoord:

beer:
m. (beren), verscheurend dier; schuld.
beer:
m. (beren), mannetjesvarken; muurstut; waterkering.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beer (zn):
bruine beer, grizzly, holenbeer, ijsbeer, reuze panda
beer (zn):
rekening, schuld
beer (zn):
waterkering
beer (zn):
ontlasting
beer (zn):
steunbeer

als synoniem van een ander trefwoord:

rekening (zn) :
afrekening, beer, bon, declaratie, factuur, kwitantie, memorandum, nota
schoor (zn) :
balk, beer, paal, schoorbalk, steunbalk, steunpilaar, stut
varken (zn) :
beer, big, krulstaart, zeug, zwijn
mest (zn) :
aalt, beer, drek, gier, stalmest

woordverbanden van ‘beer’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dam, beer, dijk, hoofd, waterkering

Dam — beer — dijk — hoofd — waterkeering. Waterkeering is de algemeene naam. Dijk is eene waterkeering langs een water, dam eene waterkeering dwars door of voor den ingang van een water; hoofd, eigenlijk het hoofd van den dijk, een door kunst aangelegde haveningang, die dient om den golfslag van het uitstroomende water te breken en om de ophooping van zand of slib te beletten. Het schip lag voor het hoofd. Beer is een muur met smallen rug, die òf dient om een dijk bijzonder te versterken, òf om een kleiner water van een grooter af te scheiden, waar men, wanneer men een dam aanbracht, een middel tot communicatie zou tot stand brengen, dat men niet begeert, b.v. in het rayon eener vesting. Dam wordt dikwijls figuurlijk gebruikt. Een dam tegen willekeur opwerpen. Het hek is van den dam. Een haan is stout op eigen dam = te huis gevoelt iedereen zich beter op zijn gemak dan elders.

in hedendaagse spelling:
drek, mest, aalt, beer, gier

Drek — mest — aalt — beer — gier. Dierlijke uitwerpselen. Drek wordt voor alle vuil gebruikt. Mest noemt men den drek van sommige dieren, voor zoover hij dient om het land vruchtbaar te maken: koemest, paardenmest. Aalt noemt men het vocht, dat uit den mest sijpelt; gier de vloeibare uitwerpselen van dieren, voornamelijk van koeien. Menschelijke uitwerpselen, in een put of kuip verzameld, worden beer genoemd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dam, dijk, beer, hoofd, waterkering

DAM, DIJK, BEER, HOOFD, WATERKEERING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 8.

in hedendaagse spelling:
zwijn, varken, beer, beervarken, zeug, big

ZWIJN, VARKEN, BEER, BEERVARKEN, ZEUG, BIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 387.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
bruine beer, ongelikte beer

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.238.176.

debug info: 0.0022 c