ontlasting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontlasting (zn) :
drek, excrement, fecaliën, feces, sedes, stoelgang, uitwerpselen
ontlasting (zn) :
decharge, evacuatie, ontheffing, verlichting, verlossing

als synoniem van een ander trefwoord:

verlichting (zn) :
leniging, ontlasting, opluchting, soelaas, troost, verademing, vergemakkelijking, verzachting
ontheffing (zn) :
dispensatie, kwijtschelding, ontlasting, ontslag, vrijdom, vrijspraak, vrijstelling
fecaliën (zn) :
drekstoffen, excrementen, feces, ontlasting, poep, uitwerpselen
decharge (zn) :
kwijting, ontheffing, ontlasting, opheffing, vrijspreking
excrement (zn) :
drol, feces, ontlasting, uitwerpsel
beer (zn) :
ontlasting
behoefte (zn) :
ontlasting
evacuatie (zn) :
ontlasting

woordverbanden van ‘ontlasting’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ontlasting
belasting

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c