behoefte

als woordenboektrefwoord:

behoefte:
v. (-n), gebrek aan 't nodige; benodigdheden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

behoefte (zn):
aandrang, aanvechting, animo, drang, drijfveer, opwelling, verlangen, zin
behoefte (zn):
gebrek, gemis, mangel, nood, noodwendigheid, tekort, verlangen, vraag
behoefte (zn):
benodigdheden, levensbehoefte
behoefte (zn):
ontlasting
behoefte (zn):
impuls

als synoniem van een ander trefwoord:

armoede (zn) :
armoe, behoefte, behoeftigheid, dalles, ellende, gebrek, geldnood, indigentie, kaalheid, kommer, krot, marode, merode, miserie, nood, nooddruft, ontbering
gebrek (zn) :
armoede, behoefte, behoeftigheid, deprivatie, gemis, ledigheid, mangel, nood, ontbering, ontoereikendheid, schaarsheid, schaarste, stoornis, tekort
drijfveer (zn) :
aanleiding, behoefte, beweeggrond, beweegreden, considerans, grond, motief, oorzaak, overweging, prikkel, ratio, reden, ressort, stimulans
tekort (zn) :
behoefte, deficiëntie, deprivatie, gebrek, gemis, kort, manco, ontbreken, ontoereikendheid, schaarste, tekortkoming
drang (zn) :
aandrang, aandrift, begeerte, behoefte, dorst, druk, impuls, kracht, neiging, opwelling, pressie, verlangen
gemis (zn) :
afwezigheid, behoefte, deprivatie, mangel, nood, ontbering, ontbreken, schaarste, tekort
believen (zn) :
behoefte, blieven, gelieven, goeddunken, goedvinden, welbehagen, wens, willen
impuls (zn) :
behoefte, bevlieging, drang, gril, kuur, luim, nuk, opwelling
nood (zn) :
behoefte, gebrek, misère, miserie, nooddruft, schaarste
motivatie (zn) :
behoefte, gemotiveerdheid, motivering, reden, waarom
vraag (zn) :
behoefte, belangstelling, kooplust, markt, verlangen
verlangen (zn) :
begeerte, behoefte, drang, hoop, lust, wens, zucht
boodschap (zn) :
behoefte, gevoeg, toiletbezoek
mangel (zn) :
behoefte, gebrek, gemis

woordverbanden van ‘behoefte’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
behoefte, nooddruft

Behoefte — nooddruft. Gemis van hetgeen men niet ontberen kan. Behoefte is gebrek aan hetgeen noodig is voor een bepaald doel. Nooddruft gebrek aan het allernoodigste, het onontbeerlijke om te leven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
behoefte, noodwendigheid

BEHOEFTE, NOODWENDIGHEID

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 252.

in hedendaagse spelling:
kommer, jammer, ellende, armoede, behoefte, gebrek, nooddruft

KOMMER, JAMMER, ELLENDE, ARMOEDE, BEHOEFTE, GEBREK, NOODDRUFT

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 304.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c