behoefte

als woordenboektrefwoord:

behoefte:
v. (-n), gebrek aan 't nodige; benodigdheden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

behoefte (zn) :
aandrang, aanvechting, animo, drang, drijfveer, opwelling, verlangen, zin
behoefte (zn) :
gebrek, gemis, mangel, nood, noodwendigheid, tekort, verlangen, vraag
behoefte (zn) :
benodigdheden, levensbehoefte
behoefte (zn) :
ontlasting
behoefte (zn) :
impuls

als synoniem van een ander trefwoord:

armoede (zn) :
armoe, behoefte, behoeftigheid, dalles, ellende, gebrek, geldnood, indigentie, kaalheid, kommer, krot, marode, merode, miserie, nood, nooddruft, ontbering
gebrek (zn) :
armoede, behoefte, behoeftigheid, deprivatie, gemis, ledigheid, mangel, nood, ontbering, ontoereikendheid, schaarsheid, schaarste, stoornis, tekort
drijfveer (zn) :
aanleiding, behoefte, beweeggrond, beweegreden, considerans, grond, motief, oorzaak, overweging, prikkel, ratio, reden, ressort, stimulans
tekort (zn) :
behoefte, deficiëntie, deprivatie, gebrek, gemis, kort, manco, ontbreken, ontoereikendheid, schaarste, tekortkoming
drang (zn) :
aandrang, aandrift, begeerte, behoefte, dorst, druk, impuls, kracht, neiging, opwelling, pressie, verlangen
gemis (zn) :
afwezigheid, behoefte, deprivatie, mangel, nood, ontbering, ontbreken, schaarste, tekort
believen (zn) :
behoefte, blieven, gelieven, goeddunken, goedvinden, welbehagen, wens, willen
impuls (zn) :
behoefte, bevlieging, drang, gril, kuur, luim, nuk, opwelling
nood (zn) :
behoefte, gebrek, misère, miserie, nooddruft, schaarste
motivatie (zn) :
behoefte, gemotiveerdheid, motivering, reden, waarom
vraag (zn) :
behoefte, belangstelling, kooplust, markt, verlangen
verlangen (zn) :
begeerte, behoefte, drang, hoop, lust, wens, zucht
boodschap (zn) :
behoefte, gevoeg, toiletbezoek
mangel (zn) :
behoefte, gebrek, gemis

woordverbanden van ‘behoefte’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

behoefte, nooddruft

Gemis van hetgeen men niet ontberen kan. Behoefte is gebrek aan hetgeen noodig is voor een bepaald doel. Nooddruft gebrek aan het allernoodigste, het onontbeerlijke om te leven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 252:

behoefte, noodwendigheid

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 304:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c