aardigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aardigheid (zn) :
geestigheid, grap, grappigheid, kluchtigheid, koddigheid, kwinkslag, leukheid, mop, scherts, snaaksheid
aardigheid (zn) :
aantrekkelijkheid, liefheid
aardigheid (zn) :
kleinigheid, presentje
aardigheid (zn) :
jeu, lol, plezier
aardigheid (zn) :
flauwiteit

als synoniem van een ander trefwoord:

grap (zn) :
aardigheid, anekdote, bak, dwaasheid, farce, gag, gebbetje, geestigheid, gein, gekheid, grapje, grol, guitigheid, harlekinade, jen, joke, klucht, kluchtigheid, koddigheid, kwinkslag, lol, lolletje, mop, paskwil, plaisanterie, poets, pots, scherts, snakerij, streek, ui, witz, zwans
genoegen (zn) :
aardigheid, behagen, bevrediging, blijdschap, gading, gein, geneugte, genot, heerlijkheid, ingenomenheid, jeu, jolijt, leut, leute, lol, lust, plezier, pret, schik, sjeu, tevredenheid, vermaak, voldoening, vreugde, vrolijkheid, welbehagen, welgevallen
plezier (zn) :
aardigheid, amusement, behagen, blijdschap, divertissement, gein, genoegen, genot, jeu, jolijt, jool, leut, leute, lol, lust, pret, schik, sjeu, vermaak, verpozing, verstrooiing, vertier, vreugde, vrolijkheid, welbehagen, welgevallen
vriendelijkheid (zn) :
aardigheid, attentie, beminnelijkheid, gedienstigheid, goedgunstigheid, goedheid, gunst, hartelijkheid, minzaamheid, toeschietelijkheid, voorkomendheid, welwillendheid
lust (zn) :
aardigheid, behagen, genoegen, genot, jolijt, leut, liefhebberij, lol, opgewektheid, plezier, pret, schik, verrukking, vreugde, vrolijkheid, welbehagen
scherts (zn) :
aardigheid, boert, dwaasheid, gekheid, grap, grappigheid, kortswijl, kwinkslag, luim, mop, onzin, plagerij, plaisanterie, raillerie, spot, spotternij
geschenk (zn) :
aardigheid, attentie, cadeau, donatie, gave, gift, kleinigheid, present, presentje, schenking, verering
aantrekkelijkheid (zn) :
aardigheid, attractie, begeerlijkheid, bekoorlijkheid, bekoring, charme, lieftalligheid
attentie (zn) :
aardigheid, aardigheidje, cadeau, geschenk, geschenkje, kleinigheid, present, presentje
cadeau (zn) :
aardigheid, aardigheidje, attentie, cadeautje, kleinigheid, kleinigheidje, presentje
mop (zn) :
aardigheid, anekdote, bak, geestigheid, grap, kwinkslag, scherts, witz
charme (zn) :
aantrekkelijkheid, aardigheid, bekoorlijkheid, verleidelijkheid
geestigheid (zn) :
aardigheid, boutade, grap, kwinkslag, mop, wisecrack, witz
klucht (zn) :
aardigheid, farce, grap, pots, scherts, zotheid
gekheid (zn) :
aardigheid, geintje, grapje, malligheid
liefheid (zn) :
aardigheid, bekoorlijkheid, zoetheid
zoetheid (zn) :
aardigheid, genoegen, plezier
jeu (zn) :
aardigheid

woordverbanden van ‘aardigheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Een gezegde of verhaal, dat zonder ernstige bedoeling alleen om te vermaken wordt medegedeeld. Grap drukt dit in het algemeen uit. Aardigheid veronderstelt, dat het gezegde bevallig en behaaglijk is ingekleed; de aardigheid nadert de geestigheid. Hierbij staat echter meer het vernuftige en puntige op den voorgrond. Een scherts wordt om te spelen gezegd, is dus los, ongedwongen en vroolijk. Waar de scherts een geestig, meer boertig gezegde is, noemt men ze kwinkslag. De gekheid, die gezegd wordt, nadert het dwaze en ongerijmde, doch om de geest en het vernuft, die er uit spreken, kan het bij de scherts gerekend worden. Is hetgeen gezegd wordt een kort verhaal met puntige scherts, dan noemt men het een ui, terwijl men onder klucht meer een verhaal verstaat van een grap, die geschied is of als gebeurd zijnde wordt voorge steld. In de laatste jaren wordt voor ui dikwijls het woord mop gebruikt.

grap, aardigheid, gekheid, ui

Deze woorden duiden ook eene vermakelijke gebeurtenis aan. Eene grap, gekheid of ui missen meestal de fijnere geestigheid, welke in eene daad of gebeurtenis gelegen moet zijn, wil men ze eene aardigheid noemen. Bij gekheid staat meer het dwaze op den voorgrond. Ui en grap kunnen handelingen zijn, waarbij iemand het voorwerp van minder aangename scherts is; aardigheid niet.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 297:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aardigheid
leed, smart, tegenzin, verdriet

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord / bijwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c