gunst

als woordenboektrefwoord:

gunst:
v. (-en), toegenegenheid; bescherming.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gunst (zn) :
instemming, sympathie, genade, genegenheid, vriendelijkheid, hoffelijkheid, gunstbewijs, faveur
gunst (zn) :
voorrecht
gunst (zn) :
voordeel

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijkheid (zn) :
gunst, goedheid, attentie, aardigheid, welwillendheid, voorkomendheid, toeschietelijkheid, minzaamheid, hartelijkheid, goedgunstigheid, gedienstigheid, beminnelijkheid
genade (zn) :
gunst, barmhartigheid, begenadiging, goedertierenheid
zegening (zn) :
gunst, voorspoed, gave, weldaad, gift
gratie (zn) :
gunst, goedgunstigheid
privilege (zn) :
gunst, voorrecht
aalmoes (zn) :
gunst

woordverbanden van ‘gunst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 48:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c